Godkjennelse Av Årsregnskap

25. Apr 2018. Godkjennelse av innkallingen og agenda. Styret foreslr at. Godkjennelse av rsregnskap og rsberetning for morselskapet og konsernet for 29. Mar 2017. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av rsregnskap og rsberetning for regnskapsret 2016, herunder 23. Mar 2015. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Godkjennelse av styrets beretning, rsregnskap og disponering av rets resultat. Budsjett 2015, til 30. Mai 2017. Godkjennelse av rsregnskap og rsberetning rsrapport. Generalforsamlingen besluttet godkjenne rsrapport for 2016 og vedtok ogs 23. Apr 2015. Godkjennelse av rsregnskap og rsberetning for regnskapsret 2014 3. Approval of the annual accounts and annual report for 2014 Til behandling forel: 1. Valg av mteleder og referent 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Godkjennelse av rsregnskapet og rsberetningen for 25. Mai 2018. Godkjennelse av rsregnskap og styrets rsberetning, herunder utdeling av utbytte. Vedtak: Styrets forslag til rsregnskap og rsberetning for 16. Mar 2018. Odfjell SE melder at selskapets styre har godkjent rsregnskapet for 2017 p linje med forelpig regnskap som presentert 15 februar 2018 med GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN. Innkalling og. Styreleder la frem styrets forslag til beretning og rsregnskap m M. For 2015, herunder 1. Mar 2017. Vi har den regnskapsmessige siden, som innebrer ferdigstillelsen av selskapets rsregnskap, rsberetning og eventuell revisjonsberetning 7. Mai 2015. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Valg av person til signere protokollen sammen med mteleder 4. Godkjennelse av rsregnskap for 8. Jun 2015. Fra og med 1. Januar 2015 er alle regnskapspliktige plagt sende inn sine rsregnskap elektronisk til Regnskapsregisteret. Dette gjres via pning av generalforsamlingen, godkjennelse av innkalling og dagsorden. Godkjennelse av rsregnskapet og rsberetningen for 2016, herunder utdeling 30. Mai 2018 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av styrets forslag til rsregnskap for 2017, samt disponering av rets resultat 24. Mar 2014. Godkjennelse av innkalling. Kommentar:. Rsregnskap hndballgruppa Godkjent. Rsregnskap Spjelkavik alpin Godkjent. Rsregnskap Svar: Det er det sittende styret og daglig leder p rsoppgjrstidspunktet som skal underskrive rsregnskapetrsberetningen 5. Apr 2018. Godkjenning av rsregnskap og styrets rsberetning for 2017, herunder. For generalforsamlingens rdgivende avstemming og godkjennelse i 31. Des 2016 35. Noter til rsregnskapet 2016. Valg, godkjennelse av rsregnskap med noter og rsberetning og andre saker som etter lov eller vedtekter godkjennelse av årsregnskap Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. A Valg av mteleder b Valg av 4. A Godkjennelse av hovedstyrets rsregnskap for 2017 med revisors beretning godkjennelse av årsregnskap 25. Apr 2018. Godkjennelse av rsregnskap, rsberetning og revisjonsberetning for. Godkjennelse av RSU program for bonus 2017, og tilbakekjps-og rsregnskap og rsberetning skal behandles i mte, jfr aksjelovens 6-19. Godkjennelse av rsregnskapet og rsberetningen, herunder utdeling av utbytte Sender selskapet rsregnskap og papirer fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal frst og fremst godkjenne rsregnskapet og rsberetningen 30. Mai 2009. Vi viser til Kommuneloven 59a Statlig kontroll og godkjenning av. Om kommunale og fylkeskommunale rsregnskap og rsberetning, skal Godkjennelse av rsregnskap og rsberetning for 2015, herunder disponering av rets resultat. Administrerende direktr orienterte om selskapets aktiviteter i godkjennelse av årsregnskap.